Tuesday, December 23, 2008

Friday, December 19, 2008

Wednesday, December 10, 2008

objectivistic love


Love, respect and acceptance without abnegation.Monday, December 01, 2008

Gerard Bodifee


Open letter to Mr. Gerard Bodifee

Dear Sir,

Recently I have been in the audience for your lecture “God and stones: what religion and science speak about and keep silent.”

Either I misunderstood the title or it is deliberately misleading. A better name for your tale should have been something like: “God and stones: the mental splits of a scientist next to his god”.

As engaging and well structured the part of your disquisition was on the cosmos, as woolly was the part on religion. In your thesis on ethics I strongly sensed the human and religious feelings of superiority that for centuries are the cause of a lot of misery.

Why attribute only the good to religion? Religion is nothing more then a safe harbor for the distressful and fearful and is further used by the zealots and the good-willing as hat-stand for their conviction. The same hat-stand as you use for your “religion as basis of ethics”.

Apparently you are a religious man and that's your choice. However to use your status as scientist to bring all sorts of sophisms just to justify your combination of scientist and believer I find ill-suited. It diminishes the alloy of the integrity of the human behind the scientist and believer.

Kind regards,
Circum

(link to Mr.Bodifee's site)Open brief naar De Heer Gerard Bodifee

Beste heer Bodifee,

Ik ben onlangs toehoorder geweest van uw lezing “God en het gesteente: waarover religie en wetenschap spreken en zwijgen.”

Misschien had ik het òf verkeerd begrepen òf de titel van uw lezing is bewust misleidend. Uw relaas had beter een andere titel kunnen hebben, namelijk zoiets als “God en het gesteente: de mentale spagaat als wetenschapper naast god”

Zo boeiend en gestructureerd als uw uiteenzetting over de kosmos was, zo zweverig was het gedeelte over religie. In uw stelling over ethiek proefde ik zeer sterk het menselijke én religieuze superieuriteitsgevoel en egocentrisme dat al eeuwenlang aan de wieg staat van zoveel miserie.

Waarom enkel het goede aan religie toeschrijven? Religie is niets meer dan een vluchthaven voor de angstigen en verdrietigen en wordt verder door zowel zeloten als hen van goede wil als kapstok gebruikt voor alles wat zij eraan wensen op te hangen. Dezelfde kapstok die u gebruikt voor uw “religie als basis van de ethiek”.

U bent blijkbaar een religieus mens en dat is uw keus. Echter om uw status als wetenschapper te gebruiken om met allerlei drogredenen te komen om uw combinatie van wetenschapper en gelovige te kunnen goedpraten vind ik niet gepast. Dat doet afbreuk aan het allooy van de integriteit van de mens achter de wetenschapper en gelovige.

Met vriendelijke groeten,
Circum

(
link naar Dhr.Bodifee's site)