Tuesday, May 10, 2005

Know thyself"Every human foolishness and shortcoming, every human failure has to be contemplated with compassion, realizing that we see our own foolishnesses, shortcomings and failures. They are only the shortcomings of humanity, of which we are part, and they therefore lie concealed in us all. We shouldn't be indignant about others, just because fortuitously that moment, their misbehaviors do not manifest themselves in us."

From "Parerga and Paralipomena" by Arthur Schopenhauer (1788 – 1860)

"Iedere menselijke dwaasheid en tekortkoming, ieder menselijk falen dient met mededogen te worden beschouwd, in het besef dat wij onze eigen dwaasheden en tekortkomingen, ons eigen falen voor ons zien. Want het zijn slechts tekortkomingen van de mensheid waarvan ook wij deel uitmaken en bijgevolg schuilen zij in ons allen. Wij moeten niet zo verontwaardigd zijn over anderen, omdat hun euveldaden op dat moment toevalligerwijs bij ons niet aan het licht treden."

Uit "Parerga en Paralipomena" door Arthur Schopenhauer (1788 – 1860)No comments: