Sunday, May 08, 2005

Noble“It was a big stove, a hundred years old, the warmth radiating from its belly like benevolence radiating from a flabby man with a fat paunch who wants to mollify his selfishness with a cheap and saintlike act of charity.”

From "Embers" by Sándor Márai (1900 - 1989).

"Het was een grote kachel, honderd jaar oud, de warmte straalde uit zijn buik zoals de welwillendheid afstraalt van een vadsige man met een dikke buik die zijn zelfzucht wil verzachten met een vrome en goedkope weldaad."

Uit "Gloed" door Sándor Márai (1900 - 1989).No comments: